Utbildning

Utbildning är en lönsam investering!

Vi är särskilt specialiserade på utbildningar inom försäljning, kundbemötande och nätverkande på och utanför Internet. Vi kan anpassa utbildningen efter dina medarbetares behov. Passar det bättre med en två timmars utbildning än en hel dag, så hittar vi en bra lösning för det.

Här nedanför ser du exempel på utbildningar vi tidigare hållit.


Försäljningsutbildning – 1 dag

En rolig, utvecklande och inspirerande utbildning för dig som vill skapa goda affärer.

Om utbildningen

Att skapa varaktiga och lönsamma affärer är otroligt viktigt för ett företags fortlevnad. Försäljning är inte bara
summan av olika tekniker utan det är förmodligen framförallt mötet mellan två olika människor. Vilka intressen
har dessa? Hur kan vi hjälpa till att tillmötesgå dessa intressen? Löser vi ett problem för kunden? Är detta en
bra affär?

Vi går igenom:

 • försäljningsprocessen
 • tekniker som kan vara till hjälp i försäljningsprocessen.
 • hur vi kan hitta och analysera kundprospekt.
 • hur jag fungerar i förhållande till olika försäljningssituationer.
 • hur man skapar mer trygghet i försäljningssituationen.

Målgrupp är medarbetare som har i uppdrag att initiera och avsluta affärer. Syftet är att ge medarbetaren olika
instrument som denna kan använda i sin yrkesroll. Lämplig grupp 6-10 personer.

Tid: 09.00-16.30

Pdf

Kontakt


Kundbemötandeutbildning – 1 dag

En rolig, utvecklande och inspirerande utbildning för dig som vill förbättra ditt kundbemötande och skapa goda affärer.

Om utbildningen

En inspirerande utbildning för dig som vill förbättra ditt företags eller organisations kundbemötande och kundservice. Under utbildningen går vi går igenom:

 • hur ni kan få nöjdare kunder.
 • klagomålshantering.
 • hur ni kan skapa merförsäljning.
 • basteknik för ett effektivt kundbemötande.
 • hur vi hjälper till att göra kunden sedd.
 • hur vi hjälper till att göra kunden lugnare och tryggare.

Kursen kan vara ett första steg för att göra en fullständig översyn av företagets metoder att arbeta med sina kunder. Målgruppen är alla medarbetare i ett företag eller organisation.

Upplägg

Med hjälp av roliga och utmanande praktiska övningar ge nya verktyg och möjligheter att skapa goda affärer och förbättra sitt kundbemötande.

Handledare

Handledaren Niklas Österberg brinner för försäljning och kundservice. Niklas startade sitt första aktiebolag som 18-åring och har sedan dess arbetat med bland annat professionell idrott, IKEA, Norrbottensteatern, First Camp, m.fl. Under sin tid på IKEA ansvarade Niklas som Lokal Marknadchef för att utbilda alla nya medarbetare inom kundbemötande. Niklas har också deltagit vid etablering av ett flertal företag i turistbranschen utomlands. Niklas är utbildad civil och -marknadsekonom och har genomgått ett flertal längre ledarutbildningar. Den röda tråden i Niklas bakgrund är viljan och intentionen att ge ett bra kundbemötande och skapa goda affärer.

Tid: 09.00-16.30

Pdf

Kontakt


Ta hjälp av Internet

Utbildning är jättebra, men det är inte enkelt alltid att hitta tiden. Vi vet att man inte kan lämna företaget utan personal och inte heller kan man alltid välja att utbilda sig under helger och kvällar.

Därför föreslår vi att vi delar upp utbildningstillfällerna och om ni är bekväma med det, så kan vi flytta hela eller delar av utbildningen ut på Internet.

Vi har erfarenhet att utbilda via webinarier och även genom förinspelade kurser som man kan se på sin dator eller mobiltelefon. Det innebär att avstånd och utbildningtiden inte behöver längre vara ett hinder. Och visst vet du att det är precis lika enkelt som att se på en Youtube film, så att alla klarar av det.

Våra erfarenheter säger att kvaliten blir minst lika bra, om inte bättre på Internet, eftersom man alltid kan spola tillbaka och gå igenom saker man missat. Dessutom blir en kombination av förinspelat och live utbildning oslagbart effektivt, både ur resultat och kostnadsperspektiv.

När man utbildar via Internet, så slipper man

 • Utbildningslokaler
 • Träffa en utbildare – om materialet är förinspelat
 • Papper
 • Transport, vilket sparar tid, pengar och miljön.

Det är enklare att passa tider och sparar mycket pengar och extra strul. Man kan lära sig när man har tid.

Men visst, inget slår det personliga mötet. Därför föreslår vi ofta minst en träff via internet eller i ens egen hög person, så att alla kan få svar på sina frågor och funderingar.

Och på tal om frågor: Kontakta oss med dina frågor, så hjälper vi gladeligen dig.