Mjukvaruutveckling

Masoko AB erbjuder kvalificerade tjänster inom mjukvaruutveckling, web eller applikationsutveckling. Vår utvecklings avdelning ligger i Arusha, Tanzania. Tillsammans med internationellt erfarna projektledare i Luleå kan vi erbjuda företag stor kapacitet till en rimlig kostnad.

Vårt företag vilar på tre fundament människor planet och lönsamhet. Masoko – stödjer skolor, trädplanteringar, ordnar praktikplatser och framförallt skapar kvalificerade arbetstillfällen i Tanzania och Sverige.

Vi dedikerar ett särskilt team till ditt företag. Projektledning på internationell nivå ingår.

Våra utvecklare är välutbildade och arbetar en del av sin arbetstid med egna utvecklingsprojekt. Våra projektledare har lång internationell erfarenhet. Erfarenhet från globala företag till mindre lokala förtag.

Vi har en väl utvecklad projektmodell och är duktiga på att anpassa oss till vår klienters behov.

Har du särskilda behov av kapacitet och kompetens, utmana oss och helt plötsligt så kanske du äntligen får den resurs som du behövt.  Nya tjänster och nya intäkter kanske uppstår vilket borgar för ditt företags framtida lönsamhet.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal

Hör av dig till oss,