Masoko Tanzania

Om du beställt webbutvecklingstjänster tidigare kanske du märkt att det lätt blir missförstånd och därigenom dyrare än tänkt? Det som skiljer Masoko från mängden är att vi bland annat har en systematiserad kravfångstprocess.

För oss är det ytterst viktigt att från början veta vad kunden vill ha. Kunden ska också känna sig trygg i att webbprojektets budget inte överskrids.

Våra projektledare sitter i Luleå, Sverige, och vårt mycket välutbildade webbutvecklingsteam sitter i Arusha, Tanzania. Kontoren jobbar mycket tätt ihop och kan tillsammans erbjuda både tids- och kostnadseffektiva lösningar för er, utan att för den skull rucka på kvaliteten.

Vi har mycket duktig egen kapacitet gällande utveckling av webbar, appar, databaser, etc. och kan göra både sociala och mobilvänliga sidor. Vi använder oss av alla de senaste verktygen. Vi gör webb som säljer, inspirerar, involverar och SYNS. Vi har även specialkompetens inom Google Analytics för att säkerställa er webbs Internetnärvaro.

För mer information titta gärna in på www.masokotanzania.com där vi beskriver utförligare vad vi kan hjälpa er med.